Ważenie pojazdów odbywa się na kilku ważnych zasadach. Niezwykle istotne są normy związane z dopuszczalnym obciążeniem. Przede wszystkim należy koniecznie zdecydować się na wagi wysokiej jakości, które zyskały ministerialne zatwierdzenie. W ten sposób kierowca przyjeżdżający na ważenie,